Categories
News

บริการทำความสะอาด: ป้องกันและกำจัดเชื้อโรค! จากฟองน้ำล้างจาน

บริการทำความสะอาด: ป้องกันและกำจัดเชื้อโรค! จากฟองน้ำล้างจาน ฟองน้ำล้างจานอย่างเพิ่งคิดว่าจะสะอาดอย่างที่เห็นๆกัน เพราะด้านในอาจมีเชื้อโรคอันตรายอาศัยอยู่มาก มาดูวิธี ทำความสะอาด ฟองน้ำล้างจาน ! ช่วยกำจัดและป้องกันก่อนเชื้อโรคแพร่กระจาย !! ฟองน้ำล้างจานอุปกรณ์ทำความสะอาดที่บ้านไหน ๆ ก็ต้องมี ไว้ขัดหม้อ ล้างจาน ชาม ช้อน ส้อม ให้สะอาด