Categories
News

ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องให้อาหารสายยาง

ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องให้อาหารสายยาง ผู้ป่วยวิกฤต เป็นผู้ป่วยท้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีภาวะเสี่ยงที่จะเสียชีวิตหรือการทำงานของระบบร่างกายอาจจะล้มเหลวได้ จึงมีความจำเป็นจะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด สำหรับการดูแลผู้ป่วยวิกฤตทั่วไป เราต้องระมัดระวังในทุกเรื่องอยู่แล้ว จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อทำการรักษาหรือหัตการอยู่ตลอด เช่นผู้ป่วยที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น

Categories
News

บริการทำความสะอาด: ป้องกันและกำจัดเชื้อโรค! จากฟองน้ำล้างจาน

บริการทำความสะอาด: ป้องกันและกำจัดเชื้อโรค! จากฟองน้ำล้างจาน ฟองน้ำล้างจานอย่างเพิ่งคิดว่าจะสะอาดอย่างที่เห็นๆกัน เพราะด้านในอาจมีเชื้อโรคอันตรายอาศัยอยู่มาก มาดูวิธี ทำความสะอาด ฟองน้ำล้างจาน ! ช่วยกำจัดและป้องกันก่อนเชื้อโรคแพร่กระจาย !! ฟองน้ำล้างจานอุปกรณ์ทำความสะอาดที่บ้านไหน ๆ ก็ต้องมี ไว้ขัดหม้อ ล้างจาน ชาม ช้อน ส้อม ให้สะอาด